Odkryj wspaniałe możliwości naszej wielofunkcyjnej platformy! Dołącz do nas

obrazek profesjonalej kamery transmisyjnej
Oglądaj Vod Główna Filmy Zaloguj
Czerwiec 2024
PON. WT. ŚR. CZW. PT. SOB. NDZ.
270
280
290
300
310
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
10
20
30
40
50
60
70
Stwórz transmisje Dodaj film Dodaj kanał Dodaj wydarzenie
Mój koszyk Ustawienia Wyloguj

Regulamin dostępu do usług PPV realizowanych przez
BluStreamTV LIVE

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez BluStreamTV Academy Sp. z o.o. ul. Kijowska 42, 85-703 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 5542999190
KRS: 0000943033
REGON: 520805505
Adres poczty elektronicznej: kontakt@blustreamtv.pl

2. Definicje

Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez, BluStreamTV Academy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kijowskiej 42 w Bydgoszczy, NIP: 5542999190 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.

OperatorBluStreamTV Academy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kijowskiej 42 w Bydgoszczy. NIP 5542999190

Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu blustreamtv.pl

Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzeń w obrębie biznesu, kultury i sportu

Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem

Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez BluStreamTV Academy Sp. z o.o. weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.

Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.

Opłata – należność od Użytkownika na rzecz BluStreamTV Academy Sp. z o.o. w wysokości określonej dla wydarzenia lub w kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Zasady świadczenia usługi PPV
 1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
 2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej blustreamtv.pl
 3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie blustreamtv.pl oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych PayU. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu blustreamtv.pl. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie blustreamtv.pl.
 4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie blustreamtv.pl.
 5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
 7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od BluStreamTV Academy Sp. z o.o.
 8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.
 9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
 10. BluStreamTV Academy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
 11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 12. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem strony, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności strony, jak i również ich bezbłędnego działania. Operator nie ponosi kosztów w sytuacjach braku dostępności do poszczególnych funkcjonalności strony.
 13. Opłata za usługi dostępne na portalu zawiera podatek VAT
 14. Za transmisję odpowiada organizator/właściciel kanału, na którym transmisja została zaplanowana.
 15. W sytuacji odwołania wydarzenia przez organizatora transmisji, właściciel platformy może dokonać zwrotu wpłaty za bilet, jednak przy potrąceniu kosztów manipulacyjnych obsługi płatności.

Treści wulgarne i powszechnie uznane jako kontrowersyjne mogą zostać usunięte z portalu przez administrację bez zgody użytkownika.